کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس

3D های نهایی پروژه

طراحی داخلی راهرو ها

1- طراحی داخلی راهرو طبقه 8

2- طراحی داخلی راهرو طبقات 4 تا 7

3- طراحی داخلی راهرو طبقات 1 تا 3

طراحی داخلی لابی های اصلی طبقات

4- طراحی داخلی لابی طبقه 8

5- طراحی داخلی لابی طبقات 4 تا 7

6- طراحی داخلی لابی طبقات 1 تا 3

7- طراحی داخلی لابی طبقه ی همکف

طراحی داخلی تیپ لابی های فرعی طبقات

8- طراحی داخلی تیپ لابی 2 طبقات 4 تا 8

9- طراحی داخلی تیپ لابی 3 طبقات 6 تا 8

طراحی آبدارخانه ها

10- طراحی داخلی آبدارخانه ها

طراحی داخلی پارکینگ ها

11- طراحی داخلی پارکینگ طبقات 1- و 2-

12- طراحی داخلی پارکینگ طبقات 3- تا 6-